Bate-papo com ex-alunos Claudiane Freitas e Jonatan Zylbersztejn – 02/17